השינוי הנדרש לא יתרחש מעצמו. לא נתעורר בוקר אחד למציאות שבה האוויר נקי, משאבי טבע שופעים והחברה הישראלית הוגנת, מאושרת ובריאה – מבלי שנתחייב להניע שינוי מהותי במערכת. אנו מאמינים שניתן להניע את השינוי הזה מתוך חזון חיובי, איכות, חדשנות ושיתופי פעולה.