top of page

ארגון TNS ישראל פועל להטמעת וקידום תחום הקיימות בחברה בישראל

The Natural Step ישראל הנו עסק חברתי (חל"צ) הפועל משנת 2012 להטמעת קיימות אסטרטגית בחברה הישראלית מתוך תפיסה של חדשנות ואיכות. בסיס העבודה כולל גישה מדעית ופרקטית לתכנון אסטרטגי לקיימות, בשילוב כלים ותפיסות חדשניות מעולמות העיצוב והכלכלה ההתנהגותית. הארגון מהווה חלק מהרשת הבינלאומית The Natural Step הפועלת כשלושה עשורים להטמעת קיימות אסטרטגית בקרב ארגונים עסקיים וציבוריים.

הצטרפו למגוון היוזמות והתכניות שלנו:

אם הם מבזבזים אנחנו לא קונים! פרסום ליוזמת תמחור דינאמי

יוזמה שנלחמת ביוקר המחייה

נפתחה ההרשמה לתכנית שקמה! פרסום לתכנים הלימודים של שקמה מבית TNS

תכנית שמשנה מציאות

מזמבז"ים? כולנו משנים! פרסום ליוזמת צמצום בזבוז מזון

קידום יציבות שרשרת המזון בישראל

משנים את המרחב העירוני! פרסום לתכניות קיימות עירונית

תכניות קיימות עירוניות

״השאלה שתכריע אם נצליח להפוך לחברה בת קיימא אשר תוכל לשרוד ולשגשג עוד שנים רבות, היא לא אם יהיו לנו מספיק יערות, מים, אוויר נקי או אפילו כסף. השאלה האמיתית היא, האם יהיו מספיק מנהיגים, בזמן״

 פרופ' קרל הנריק רוברט, מייסד The Natural Step

bottom of page