top of page
תמונה של מדרגות אדריכליות מודרניות שצומח במרכזן שטיח דשא ירוק

האירועים שלנו.

תמונה של הזמנה לדוגמא

אירועים והכשרות

לאורך כל השנה ועל מנת לקדם חברה בת קיימא בישראל, אנחנו יוזמות הכשרות ואירועים לקהלי יעד כדוגמת שפים ובעלי מסעדות, דירקטוריות, קהילת הטק ועוד. קיימות היא מסע ולא מטרה והמסע הזה יכול להתחיל בוובינר או אירוע.

תמונה של הזמנה לדוגמא

אירועי מסה​

מסה היא כמות קבועה של חומר בגוף כלשהו.

היא הגודל הבסיסי אשר ממנו נגזרות כל שאר הצורות.

אירועי מסה נועדו ליצור חוויה מעוררת חשיבה

במפגש שבין קיימות, קולינריה ואומנות

bottom of page