top of page
באנר עם הדמיה של כדור הארץ מחולק לשטחים של צמחיה, מים, עירוני וכולי

תכניות קיימות עירוניות

תכניות הקיימות העירוניות שלנו מתבססות על תאוריית הכיף לקיימות (Joyful Impact Theory).

תיאוריית הכייף מניחה שהדרך הטובה ביותר להביא לשינוי התנהגות בקרב אנשים, היא באמצעות מוטיבציה חיובית והנאה. כאשר חיי היום יום של מרבית האוכלוסייה הבוגרת עמוסים מאוד, לחוצים ומלאים במחוייבויות שונות, רבים מאיתנו נוטים שלא לתת תשומת לב לפעולות שיכולות לשפר את חיינו בטווח הקצר ובעיקר בטווח הארוך.

אנחנו משקיעים את מרבית האנרגיה והזמן שלנו, במשימות הנתפסות בעינינו כהכרחיות בלבד. כך למשל, אנו מוודאים שלא תשאר אשפה בבית, אך זונחים את הצורך להפריד אותה ולמחזר; אנחנו נדאג להביא מספיק אוכל לטיול, אבל שוכחים לפנות את השאריות והלכלוך באופן שישאיר את הסביבה שלנו נקייה לבאים אחרינו.

כדי להפוך את ההתנהגות הנכונה - שלוקחת בחשבון את הסביבה בה אנו חיים ואת שאר האנשים שעמם אנו חולקים אותה - לחלק בלתי נפרד מחיינו, תיאוריית הכייף מציעה לאנשים לקיים מתוך הנאה.

תמונה של אישה קופצת בטבע

איך משתמשים בכייף לקיימות?

 

איך נוכל להשתמש בתיאוריית הכייף כדי לשנות התנהגות אנושית במרחב הציבורי? לגרום לאנשים לחוש אחריות לרחוב בו הם הולכים? לעודד אותם לזרוק פסולת לפחים ייעודיים? האם ניתן ליצור התערבויות פיזיות כייפיות, שיגרמו לאנשים ברחוב לבחור להתנהג אחרת?

אנו רוצים לשלב בין הצורך לשינוי התנהגותי במרחב הציבורי, לתיאוריית הכייף. בהתאם לכך, אחנו מאמינים שהדרך לייצר רעיונות צריכה להיות שיתופית, עם שילוב ידע מתחומים שונים, ובעזרת חכמת ההמונים. שיטת העבודה שלנו מעודדת חשיבה חיוביות ויצירתית, מתוך רצון ובמטרה להבטיח תוצרים מקוריים. 

להלן העקרונות המנחים אותנו בתהליך העבודה:

קביעת קריטריונים לפיתוח
קביעת מדדי הצלחה
תהליך משתף
רעיונאות יצירתית ולא שיפוטית

בהמשך לכך, הרכבנו פרוייקטים שהנם התערבויות מתוכננות במרחב הציבורי, המקדמות את ערכי הקיימות, ומנסות להשפיע על הבחירות שאנשים עושים בסביבה בה הם חיים. אנחנו מקווים שאנשים יקבלו בחירות מקיימות מתוך מוטיבציה חיובית.

bottom of page