"אם אתה רוצה ללכת מהר, לך לבד.
אם אתה רוצה ללכת רחוק, לך ביחד."

         

                        פתגם אפריקאי

המעבדה לחדשנות וקיימות

מודל לייצור פתרונות משני מציאות מתוך שיתוף פעולה רב מגזרי

מודל המעבדה לחדשנות וקיימות הנו מודל פעולה ראשון מסוגו בישראל, המתבסס על שיתוף פעולה רחב בין כלל בעלי העניין הרלוונטיים לאתגר מסוים. פיתוח המודל נבע מההבנה כי שינוי מערכתי מהותי אינו יכול להתבצע על ידי שינוי גורם יחיד בכל פעם, אלא רק מתוך עבודה משותפת של כלל הגורמים המעורבים בבעיה.

מודל המעבדה מכוון ליצירת פתרונות ישומיים, חדשניים, בשיתוף פעולה של השותפים, המייצגים את כל שרשרת הערך הרלוונטית לאתגר.

מודל המעבדה לחדשנות וקיימות מתבסס על מודלים לשינוי מערכתי מתוך שיתוף פעולה רב תחומי ומגזרי בעולם. 

אתגר משותף 

יצירת שפה
משותפת

שיתופי פעולה