top of page
Bus Stop

תכנית העירה

בכל עיר יש מרחבים ציבוריים בעלי פוטנציאל גדול, שבטיפול נכון ובנגיעות קטנות יכולים להפוך למרחב עירוני שוקק חיים שמביא ערך עצום לתושבים, לבעלי העסקים ולקיימות העירונית.

לוגו תכנית העירה

תכנית 'העירה', בתמיכת קרן ברכה, מקדמת קיימות עירונית באמצעות פיתוח מרחבים ציבוריים. פיתוח המרחב נעשה בגישת עבודה הוליסטית הכוללת את שלושת היבטי הקיימות: קהילה, סביבה וכלכלה. הארגונים והצוות המקצועי בתוכנית עובדים בשותפות מלאה עם עובדי הרשות ועם מובילים עירוניים. יחד אנו מפתחים מרחבים המשפרים את איכות החיים של התושבים והתושבות, ומטמיעים בקרב הצוות המקצועי של הרשות תהליכי עבודה חדשניים המסייעים להם בעבודתם השוטפת לפיתוח העיר.

מה הופך ערים מסוימות למוקדי משיכה לתושבים ולעסקים, ואחרות לערי שינה מנומנמות?

איך אפשר לחזק את הקהילתיות והמסחר בעיר באמצעות פעולות חכמות ופשוטות לביצוע?

הסגל המקצועי של 'העירה' פועל בשיתוף הרשות המקומית ויזמי חברה וקהילה כדי לבנות יחד תכנית שתחייה מחדש את המרחב הציבורי בעיר תוך הטמעת תפיסת הקיימות העירונית.

התהליך מתבצע בצורה מותאמת וקשובה לקהילה מחד, ולצרכים שעולים מהרשות המקומית מאידך, ובסופו מתקבלת תכנית רב-תחומית המתאימה בדיוק למידותיה של העיר, ושהצלחתה מדודה ומוכחת.

במהלך התכנית עובדי ועובדות הרשות המקומית שלוקחים בה חלק, מקבלים מאיתנו הכשרה מקיפה, סל כלים עשיר ומגוון של כיוונים לשיתופי פעולה מקצועיים, לצורך הפעלה של פרויקטים דומים בעיר באופן עצמאי גם בעתיד.

למה זה חשוב?


השקעה במרחב עירוני מקיים וביצירה של מרחבים ציבוריים פעילים ושוקקים, מביאה יתרונות רבים ומשמעותיים לערים ולתושביהן: גיבוש של קהילות חדשות, תחושה של ביטחון אישי גבוה, תמיכה בכלכלה מקומית, חיזוק השייכות לעיר, יצירה של תרבות מקומית ועוד. תועלות אלה ואחרות מוכחות שוב ושוב על ידי הניסיון העולמי בתחום, באמצעות מחקרים אקדמיים וגם מהניסיון המקצועי שלנו עם מיזמים שאנחנו מובילות כאן בישראל.

bottom of page