top of page
תמונה של מדרגות אדריכליות מודרניות עם שטיח דשא שצומח מתוכן

אקדמיה ברשת - שיתוף פעולה עם משרד החינוך

הרצאות אלה עוסקת בנושא צמצום בזבוז המזון בישראל. במסגרת ההרצאות יינתנו הסברים מלווים בדוגמאות הנוגעים לסיבות שבגללן אנו מבזבזים מזון, ההשפעות של הבזבוז, ההבדלים שבין אובדן המזון לבזבוז מזון, 
מהם הפתרונות האפשריים שילדים יכולים לעזור למשפחתם ליישם בבית - כבר היום.

 

הרצאה לתלמידי יסודי כיתות ד - ו

bottom of page