top of page
זוד ידיים מחיקות אבוקדו בשל

עובדות ונתונים על צריכת ובזבוז מזון בישראל ובעולם

בזבוז מזון בישראל

ישראל מייצרת מדי שנה כ־2.4 מיליון טונות פסולת מזון - כשליש מהייצור המקומי. 50% מהמזון שנזרק ראויים למאכל אדם ומגיעים לאשפה עקב דפוסי התנהגות שגויים, חוסר מודעות, הרגלי הקנייה שלנו וכדומה.

אייקון של פח אשפה גדול ברחוב

37%

מהיקף הייצור המקומי נזרקים לאשפה

אייקון של תפוח אכול וקליפת בננה

21.3 מיליארד ש"ח

ערכו הממוצע של המזון האבוד

אייקון של פח רחוב גדול

6,900

ש"ח בשנה, לכל משק בית בישראל, זהו חלקו של אובדן המזון ביוקר המחיה

אייקון של פח אשפה ביתי

1,152 ק"ג

מזון אבוד בממוצע בשנה למשפחה בת 4 נפשות

אייקון של פח מחזור

1.89 מיליון ש"ח

העלות הסביבתית מאובדן מזון במשקי בית

אייקון של מפעל פולט עשן מהארובה

6%

מפליטות גזי החממה בישראל מקורם באובדן מזון

אייקון של משאית שבל

2.5 מיליון טונות

משקל אובדן המזון בישראל בשנת 2021

אייקון של שקית זבל בפח

8.8 מיליארד ש"ח

היקף אובדן המזון בצריכה הביתית לשנת 2021

אייקון של בית עם עציץ בתוכו

1/3

מהפסולת הביתית בישראל מורכב ממזון אבוד

בשנים האחרונות מסתמנת תופעת בזבוז המזון כבעיה עולמית המובילה לאובדן עצום של משאבי סביבה, חברה וכלכלה. עבור משק בית ממוצע, מדובר על אובדן של אלפי שקלים וזאת בזמן ש־500,000 משפחות בישראל סובלות מאי־ביטחון תזונתי. החדשות הטובות הן שעם קצת מודעות ונכונות נוכל לצמצם את בזבוז המזון בישראל.

סקרנים? הינה מספר טיפים לצִימְבּוּז >>

לפניות בנוגע לשבוע הצמבו"ז כיתבו לנו: fwd@thenaturalstep.co.il

bottom of page