top of page

 פודקאסט השפעה מקומית 

לפניכם סדרת פודקסטים קצרים המספרת על אודות 'תו אחריות אקלימית', האזנה נעימה!

סדרת הפודקסטים הקצרים אודות 'תו אחריות אקלימית'.

את התו קיבלו בתי עסק אשר הקדישו מאמץ רב כדי לבצע צעדי התייעלות בנושאי בזבוז מזון, הפחתת שימוש בכלים חד פַּעמיים וחיסכון באנרגיה. מטרת התו היא לעודד את הכלכלה המקומית ולסייע לתיירות סביבתית מקיימת.

תו אחריות אקלימית הוא חלק מפרויקט 'השפעה מקומית', הממומן על ידי האיחוד האירופי – יוזמה של ארבעה ארגוני סביבה מובילים בישראל: צלול, The Natural Step ישראל, 2B Friendly ואל אמל.

 

הפרויקט נוסד בשנת 2020 במטרה לשפר את מנגְנוני ההתמודדות עם משבר האקלים, דרך שיתוף פעולה בין הרַשויות המקומיות ובין העסקים והקהילה בשטחן.

אנו נרגשים לספר את סיפורם של בתי העסק שהפכו לשגרירים של עשייה סביבתית.

bottom of page