top of page
תמונה של מדרגות אדריכליות מודרניות עם שטיח דשא שצומח מתוכן

היוזמות שלנו

TNS ישראל פועלת לצמצום בזבוז מזון משנת 2013 ועוסקת באופן ייחודי בשורש הבעיה - צמצום בזבוז במקור ופתרונות במעלה הזרם. TNS ישראל מלווה חברות וארגונים במהלכים רחבים לצמצום בזבוז מזון ופועלת לקידום מהלכי מדיניות בפורומים ממשלתיים במטרה להציב יעדים ולקדם רגולציה להפחתת בזבוז מזון. TNS ישראל אף יזמה את השבוע הלאומי לצמצום בזבוז מזון המתקיים מאז שנת 2019 במטרה להעלות מודעות בקרב הקהל הרחב ולספק כלים לשינוי הרגלים וצמצום צריכה.
הארגון מקדם תהליכי שינוי רחבים תוך רתימת מגוון מחזיקי עניין במודל "מעבדת הקיימות והחדשנות" - המתמקד בתשע השנים האחרונות בצמצום בזבוז מזון בישראל ויציבות שרשרת המזון. 

אם הם מבזבזים אנחנו לא קונים! פקסום ליוזמת התמחור הדינאמי שלנו

35% מהיקף ייצור המזון המקומי בישראל מושלך לפח בכל שנה. תמחור דינמי והוזלה של מוצרים הקרבים לתאריך תפוגתם ברשתות השיווק, יציל מזון בשווי 3.5 מיליארד ₪ בשנה.

דוחות ופרסומים! מוזמנים לבוא לקרוא את הדוחות השונים שהוצאנו לאורך השנים

הארגון מפרסם דוחות בסוגיות סביבתיות בוערות על מנת להביא לידיעת הציבור את היקף הבעיה והפתרונות האפשריים, הן ברמת מדיניות והן ברמת הצרכנים.

מצמבזים? כולנו משנים! פרסום ליוזמת צמצום בזבוז מזון שלנו

שליש מהמזון נזרק לפח מבלי שהשתמשנו בו. מדובר בבעיה כלכלית, סביבתית וחברתית חמורה שנדרשים לפתרונה גורמים רבים. בואו ללמוד מה ניתן לעשות.

שבוע הצמבוז-100.jpg

בשנת 2019 יזם הארגון את היום הלאומי לצמצום בזבוז מזון שהתקיים ב 12.3 ומיועד לקהל הרחב. בשנת 2020 הורחב היום הלאומי לשבוע לאומי והוא מתקיים בשותפות רחבה עם המגזר העסקי, הממשלתי והציבורי.

bottom of page