top of page
תמונה של מדרגות אדריכליות מודרניות שצומח מהן שטיח של דשא

התכניות שלנו

קידום תפישת הקיימות האסטרטגית שלנו הינה פעולה המשלבת תכניות שטח, עם הכשרה של מקבלי החלטות. השילוב הזה מאפשר לנו לבסס ולהטמיע את הקיימות האסטרטגית באופן העמוק ביותר. תכניות השטח שלנו פונות לקהלים מגוונים בפריפריה הגאוגרפית של ישראל ומתמקדות ביצירת שיתופי פעולה בין מחזיקי עניין רבים במרחב העירוני ובשיתוף עם ארגני סביבה נוספים. תכניות ההכשרה מיועדות למקבלי החלטות שאינם עוסקים בקיימות באופן שוטף ומחברות את הקיימות האסטרטגית לעיסוק הליבה של המגזר הציבורי, העסקי והממשלתי בישראל.

תכנית שקמה

הבנייה וביצוע תוכניות הכשרה ייחודיות לקיימות עבור מקבלי החלטות. הטמעת חשיבה אסטרטגית לקיימות באמצעות תוכנית הדגל שקמה – קיימות למקבלי החלטות. מטרת הקורס ליצור שינוי תודעתי בקרב מקבלי החלטות מכלל המגזרים בישראל ורשת ללימודי המשך ושיתופי פעולה.

 

בנוסף, מוביל הארגון תוכניות בכירים עם אקסלרטורים ייחודים לענפים במשק, תוכניות הכשרת קיימות לארגונים, הכשרות, סדנאות והרצאות המיועדות לקהל הרחב בנושאים מגוונים בתחום הקיימות.

תכניות קיימות עירונית

קידום קיימות ברמה העירונית. הארגון שותף בפרויקטים חדשניים הפועלים לצמצום משבר האקלים במרחב העירוני בו מתרחשים 75% מכלל פליטות גזי החממה המחוללות את משבר האקלים.

 

הפרויקטים פועלים לעידוד הליכתיות, שהיה במרחבים ציבוריים, העשרת התשתית הירוקה והכחולה של העיר, צמצום בזבוז מזון, צמצום פסולת והפחתת השימוש באנרגיה בלתי מתחדשת בקרב עסקים קטנים ובינוניים. הפרויקטים מתמקדים ברתימת כלל מחזיקי העניין העירוניים: עובדי הרשות, עסקים ובני הנוער, חברה אזרחית ועוד.

bottom of page