top of page

מסה - יש מאין

בספטמבר 2016 נערך ערב מסה הראשון, ערב ללא שאריות, שהתחיל מאין: מאיסוף של פירות וירקות עזובים, "מכוערים", שלא הגיעו אל הדוכנים; ולחמים שעמדו להיזרק לאחר שלא נמכרו.מהאין צמח יש, ערב של אוכל גורמה, יפה לעיניים, טעים לחיך, איכותי ומרגש.ומהיש, נולד חזרה האין, כאשר כמויות מדויקות הבטיחו ערב ללא שאריות.מאין, ליש, לאין...הרעיון מאחורי מסה צמח מתוך יש, מרצון להוכיח שאפשר להפיק ערביוצא דופן, יפה ומהנה, שמלווים אותו ערכי הקיימות. ערב בר קיימא, שתוכנן ועוצב עם מחשבה על האדם והסביבה, ואיפשר לנו לארח 150 אנשים,שאכלו מזון עשיר ובריא מבלי לייצר פסולת.

"מסה- יש מאין" היה התנסות ראשונה מסוגה ביישום בפועל של מניעת בזבוז מזון. הערב התקיים כחלק מפרויקט מתמשך של המעבדה לחדשנות וקיימות לצמצום בזבוז מזון בישראל, בשותפות של כלל בעלי העניין בתעשיית המזון: משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, החברה האזרחית ומוסדות האקדמיה. בהמשך לערב מופלא ומרתק, אנחנו מוסיפים להתקדם בעבודה הקשה של בניית ההסכמות, פיצוח נקודות ההשפעה ופיתוח הפתרונות. במקביל, אנו מתחילים לפנות לקהלים גדולים יותר, כדי להעלות את המודעות והקשב הציבורי לאתגר.


בסופו של יום, ובעצם של ערב, רצינו ליצור מפגש ששם את האוכל וההנאה במרכז, ולצד זה להפוך הלכה למעשה - "To Walk the talk". רצינו להפוך את המסה לצורות אחרות, ולעודד אחרים לחשוב מחדש על מה שמונח לפניהם בצלחת.לאתר המעבדה לצמצום בזבוז מזון בישראל


bottom of page