top of page

FOODTECH FOR FOOD WASTEישראל היא כוח עולמי עולה בתחום טכנולוגיות המזון, עם חדשנות למוצרי מזון בריאים, תחליפי סוכרים ובשר, שיטות ניהול וייצור מתקדמות ועוד... אבל, מעט מאוד פתרונות טכנולוגיים בארץ ובעולם מפותחים על מנת להתמודד עם אתגר בזבוז המזון. 

בשיתוף עם שגרירות שוויץ בישראל, החלטנו להרים את הכפפה וליזום מפגש בין הגורמים המשמעותיים לשם להתניע קהילה חדשה בנושא. בנובמבר 2018 התקיימו שני ארועים באותו היום, בסימן Food Tech for Food Waste: 1. אירוע בוקר מקצועי, מיטאפ ובו הרצאה ופאנל בנושא יזמות וחדשנות לשם צמצום בזבוז מזון. בארוע השתתפו כחמישים אנשי מפתח שייצגו את ארבעת הגורמים החיוניים להתנעת קהילת חדשנות חדשה: יזמים, משקיעים, חממות ומתווי מדיניות.  2. ארוע ערב חווייתי, תחת 'מסה קולטור', ובו מפגש בין קולינריה, אומנות, בזבוז מזון וטכנולוגיה. בארוע השתתפו כ150 איש משותפינו בממשלה, בשלטון המקומי, בתעשיית המזון, יזמים, משקיעים, ארגוני חברה אזרחית ודיפלומטים לארוחת ערב שמרבית מרכיביה הוצלו מזריקה. במהלך הערב הוקרן וידאו ארט שחיבר בין טכנולוגיה לבזבוז מזון והדגיש את הפער בין הקידמה והמציאות הטכנולוגית של ימינו להיקף המטריד של בעיית בזבוז המזון. 


טכנולוגיה יכולה לצמצם ולמנוע בזבוז מזון בממשקים רבים לאורך שרשרת הייצור: בייעול תהליכי הייצור, האריזה והשינוע, בניהול מלאי חכם ברשתות הקמעונאיות, במתן אינדיקציה אמיתית לאיכות המזון - מעבר לתאריך התפוגה, בסייוע לצרכנים לתכנן טוב יותר את הקניה והבישול ועוד ועוד. 

bottom of page